akıllı tahtanın faydaları

AKILLI SINIF UYGULAMASI NEDİR?

 

ABD ve Japonya'daki sınıflarda akıllı tahta kullanımı yüzde 90 ve AB ülkelerinde yüzde 70'lerde. Türkiye de ise 7 bin civarındaki sınıfta akıllı tahta kullanılmaktadır. Ülkemizde 70 binden fazla sınıf olduğunu düşündüğümüzde akıllı tahtanın yaygınlaştırılması için daha çok yatırım gerekmektedir. Bir de derslerde kullanılacak yazılım boyutunu düşündüğümüzde kendimizi daha da zorlamamız gerektiği açıktır. Akıllı tahta; bilgisayardaki görüntünün projeksiyon cihazı yardımı ile yansıtılması şeklinde çalışıyor. Tahta üzerinde bilgisayarın bütün fonksiyonları özel kalem yardımı ile çalıştırılmaktadır. Önceden hazırlanan ders sunumları yansıtılıp üzerinde rahatlıkla işlemler yapılarak saklanabilmekte ve kaybolmadan tekrar kullanılabilmektedir. Ders sırasında kaynağa ihtiyaç duyulduğunda arama motorları vasıtası ile ihtiyaç duyulan belgeye ulaşılabilmektedir. İstenirse o gün işlenen konu okulun web sitesine aktarılarak o gün okula gelemeyen öğrencinin derslerini takip edebilmesine imkân sağlamaktadır. Görerek eğitimin daha kalıcı olduğu düşünüldüğünde akıllı sınıfların yaygınlaşmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu teknolojiyi kullanmak için bilgisayar okuryazarlığı olmak yeterlidir.

 

AKILLI TAHTANIN FAYDALARI !

 

Öğrenci Açısından...

 • Yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar.
 • Sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir.
 • Her öğrenciye, kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olasılığı verir.
 • Kendine güveni arttırır.
 • Problem çözme ve dikkatini bir problem üzerine yoğunlaştırma yeteneğini geliştirir.
 • Öğrencinin öğrenme zamanından tasarruf sağlar.
 • Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı kazandırır.
 • Önceki çözümleri araştırıp, bunları yeni bir çözüm için kullanabilme yeteneğini geliştirme ve yeni çözüm bulmasını sağlar.
 • Matematik ve dil yeteneğini geliştirir.
 • Paylaşım duygusunu geliştirir.
 • Daha çok bilgiye ulaşma imkanı verir.
 • Dersler kayıt edilebildiği için kaçırılan ders veya konulara ulaşabilir. 

 Öğretmen Açısından...

 • Bilgisayar ortamındaki her türlü görseli, eğitim materyali olarak kullanır.
 • Zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar.
 • Öğrencinin derse katılımını teşvik eder.
 • Eğitimde görselliği geniş ölçüde kullanır.
 • Kaliteli öğrenim sağlar.
 • En sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olur.

Diğer...

 • Teknolojiyi kullanan kurum imajını güçlendirir.
 • Sınıf ve okul başarı düzeyini arttırır.
 • Sınıf ortamında yapılamayacak deneyler interaktif olarak yapılabilir

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !